OGAWA TAI
Biography
Works
Contact

Satoshi Okano x Tai Ogawa
Beautiful Dreamers
Artist Talk: Nov 12(Mon) 16:30-
Nov 12(Mon) - Dec 8(Sat) 2018
open: 11:00 - 17:00
close: Sun & public holiday
*Admission Free
place: gFal (Musashino Art university Building No.2 First Floor)
address: 1-736, Ogawacho, Kodaira-shi, Tokyo, 187-0032, Japan
Tel: 042-342-6051

flier design: Ukishita Daisuke
trailer: Misa Sugata

specal thanks:
Karisa Kaneshiro
Masaki Kishimoto
Ekko
Michiyo Matsuhisa